Capítol Dos maestros en el aula
RESUM CAPíTOL

El model d’atenció a la diversitat de l’escola Folch i Torres opta per atendre tot l’alumnat dins de l’aula ordinària a partir del treball cooperatiu entre mestres. En aquest capítol es tracta la importància que té el grup de referència per als nens i nenes d’aquestes edats, de les condicions que cal crear perquè puguin treballar dos mestres a l’aula, de la metodologia i dels rols dels mestres (el tutor i el mestre de suport) quan treballen en un model com aquest.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

Llibre disponible per capítols
INDICE