Capítol Dos niños, «Moby Dick» y Saramago
RESUM CAPíTOL

Els nens i nenes amb dificultats específiques necessiten fer més exercicis repetitius, memoritzar, reiterar, fer més vegades els traços, repetir més els sons… És una creença que regeix moltes de les decisions que es prenen amb ells en certs entorns escolars. Aquest capítol ens mostra que, no obstant això, no sols són capaços d'encarar tasques d'alt calat, sinó també d'involucrar-se de manera compromesa quan el que fan té molt sentit per a ells. Per això afavoreix que estableixin contacte amb alguns dels grans de l'escriptura, que assumeixin l'anàlisi de produccions autènticament valuoses i produeixin les seves pròpies versions de textos que tenen una finalitat social. Per aquest motiu els nens i nenes posen en la tasca el millor d'ells mateixos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Quin tipus de processos didàctics s’han de dur a terme a l’aula per promoure l’ús de la lectura i de l’escriptura dels estudiants? Com generar situacions que afavoreixin la reflexió sobre el que es llegeix i s’escriu? Quin paper té l’intercanvi entre els estudiants? I el rol del docent? Amb quins textos s’ha de treballar a l’aula? Aquest llibre proposa algunes alternatives que responguin a aquest tipus d’inquietuds docents.

Per altra banda, és freqüent que es consideri que algunes premisses i alguns criteris bàsics de la didàctica de la lectura i l’escriptura tenen vigència, exclusiva o particularment, a l’inici de l’escolaritat. Aquí s’han seleccionat, a més a més d’educació infantil, experiències en diferents cicles de primària, secundària, treballs amb grups d’integració i nens amb necessitats educatives especials. El propòsit és verificar que aquestes premisses són vàlides al llarg de tota l’escolaritat i a les seves diferents modalitats i característiques.


Llibre disponible per capítols
INDICE