Article Dret a decidir
RESUM ARTICLE

En una època en què el dret a decidir s’enarbora com a garant últim de les llibertats i la qualitat democràtica de qualsevol societat, nosaltres també el volem fer nostre. Decidir sobre l’educació que reben els nostres fills i filles, decidir si delegar o no aquesta funció a les institucions educatives o tenir la llibertat d’assumir, com a pares responsables i educadors conscients, aquesta tasca apassionant.FORMATS DISPONIBLES
3,00 €