Article Dues seqüències didàctiques per aprendre llengua a tercer cicle de primària.
RESUM ARTICLE

L'article comença justificant l’ús del mètode de projectes i ressalta la capacitat que té d'integrar activitats globals, d’ús, amb activitats de reflexió. Després s'estén a mostrar les tres fases de cadascuna de les dues seqüències (preparació, producció i avaluació) i les tasques que s'hi desenvolupen. Finalment, destaca la importància dels aspectes motivacionals i de regulació interna (representació de la tasca final i graella d'autoavaluació) en aquesta metodologia.

AUTORS
ABRINES LLABRES, BARTOMEU


FORMATS DISPONIBLES
1,99 €