Duolingo
Resum del recurs

Eina online que permet aprendre Anglès, Portuguès, Alemany, Francès o Italià jugant.


Descripció del recurs

Duolingo és una eina online que permet aprendre Anglès, Portuguès, Alemany, Francès o Italià jugant.

Concretament, es tracta d’una experiència virtual basada en un videojoc on, mentre es va aprenent contingut sobre la llengua escollida, es van guanyant punts d’experiència. A més, a l’estar conformada en forma de comunitat inclou la possibilitat de comparar els propis avenços amb els d’altres usuaris i compartir-ho a les principals xarxes socials.

El seu contingut i activitats estan adaptats a diferents nivells ja que ofereix un test inicial que ens assignarà un punt de partida i, a partir d’aquest, podrem anar avançant en les diferents unitats seguint el nostre propi ritme d’aprenentatge o bé repassar lliçons anteriors.

Les activitats es presenten en diferents formats (escolta, traducció, transcripció, etc...), a més d'incloure comentaris sobre els errors comesos proposant solucions alternatives i la possibilitat de discutir la resposta.

Clic aquí.