FORMATS DISPONIBLES
21,00 €
19,95 €
14,70 €
13,97 €
Resum del llibre

En el procés de presa de consciència sobre els conflictes ambientals de les ciutats modernes, la contaminació acústica ha estat un dels últims problemes que ha emergit i ha adquirit protagonisme en la mesura que la població s’ha fet més conscient dels perjudicis que el soroll ocasiona en la salut física i mental de les persones. 

El llibre proposa estratègies, planteja problemes i suggereix recursos perquè la pol·lució sonora de l’actualitat pugui donar pas a un nou paisatge sonor més ric, vital i sobre tot harmoniós entre l’home i el seu entorn. S'estructura en quatre seccions: l’ecologia acústica en referència a la contaminació urbana i las lleis per a regular-la; el seu tractament en el camp artístic i en programes d’esbargiment i turisme; el seu estudi especialitzat en camps diversos de la investigació; i el seu tractament en l’àmbit pedagògic.