Llibre Ecología acústica y educación Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro


FORMATS DISPONIBLES
19.25 €
15.71 €

Bases para el diseño de un nuevo paisaje sonoro

Resum del llibre

En el procés de presa de consciència sobre els conflictes ambientals de les ciutats modernes, la contaminació acústica ha estat un dels últims problemes que ha emergit i ha adquirit protagonisme en la mesura que la població s’ha fet més conscient dels perjudicis que el soroll ocasiona en la salut física i mental de les persones. 

El llibre proposa estratègies, planteja problemes i suggereix recursos perquè la pol·lució sonora de l’actualitat pugui donar pas a un nou paisatge sonor més ric, vital i sobre tot harmoniós entre l’home i el seu entorn. S'estructura en quatre seccions: l’ecologia acústica en referència a la contaminació urbana i las lleis per a regular-la; el seu tractament en el camp artístic i en programes d’esbargiment i turisme; el seu estudi especialitzat en camps diversos de la investigació; i el seu tractament en l’àmbit pedagògic.