Article Educació en valors mitjançant el futbol i l'atletisme a través dels mitjans de comunicació. Dos exemples contraposats.
RESUM ARTICLE

De la mateixa manera que l'esport constitueix un mitjà excel·lent per a l'educació en valors d'infants i joves i, en general, de tota la societat, també els mitjans de comunicació haurien d'aprofitar aquestes característiques de l'activitat física per realitzar una tasca formativa. En canvi, aquesta circumstància no té lloc sovint, ni a la premsa, ni a la ràdio, ni a la televisió. Aquí es proposa que els mitjans de comunicació facin una aposta per esports com ara l'atletisme, ple de valors educatius, en contraposició a la situació actual, on s'afavoreixen de manera indirecta contravalors, com els que sovint es desprenen del futbol professional, i que representen una societat en crisi.

AUTORS
López del Amo, José Luis
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
1.49 €
COL·LECIONS: Revista Guix

Continguts de la revista
EDITORIAL
MONOGRÀFIC
REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA
EXPERIÈNCIES
ESCOLA, TERRITORI, COMUNITAT
GUIX DOS
RECULL