Llibre Educació física i reptes físics cooperatius


FORMATS DISPONIBLES
18,50 €
17,58 €
13,00 €
12,35 €
Resum del llibre

Presenta una proposta teoricopràctica competencial des del currículum actual d'educació física, amb l’objectiu de facilitar l'aplicació de l'ensenyament i l’aprenentatge a través de reptes físics cooperatius.

Ofereix una eina de treball que contempla la relació amb les dimensions, les competències pròpies de l’àrea i les competències bàsiques, i facilita el disseny i l’aplicació de diferents seqüencies didàctiques de reptes cooperatius. Es mostren possibles instruments d’avaluació classificats en diferents nivells de dificultat a utilitzar durant la seqüència didàctica, tenint en compte els coneixements previs de l’alumnat en estratègies d’aprenentatge cooperatiu.