Llibre Educación artística sensible Cartografía contemporánea para arteducadores
COL·LECIONS: Micro-macro Referencias
EAN: 978-84-9980-984-7
AUTORS
Mesías Lema, José María
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
26,00 €
24,70 €
Resum del llibre

Aquest llibre tracta sobre educació artística, però en «mode explosió», ja que és una veritable caixa de sorpreses, un planter d’idees, un despertador d’imaginacions, un provocador de canvis, un ramell de somnis. El que planteja és, precisament, posar en qüestió el que és costum per donar pas a allò que és nou, deixar el que és estereotipat per lloc al que és diferent, oblidar la despersonalització per generar l’emergència del que és subjectiu, frenar la racionalització per incloure la sensibilitat estètica, l’art contemporani i la creativitat.

Urgeixen nous estímuls artístics, valors i significats educatius per enfrontar-se a l’abisme dels reptes socials. Ser capaços d’oferir el millor per educar, estar en disposició de dubtar, d’implicar-nos i de comprometre’ns. Probablement, els nostres estudiants oblidin el que vam dir i vam treballar a l’aula, però mai oblidaran com els vam fer sentir. Tant de bo l’única cosa que puguin retreure a les futures generacions sigui que sensibles vam ser davant del que veritablement importa. Aquest és el rumb de l’Educació Artística sensible, reinventar(-nos) davant l’esdevenir de la vida, aprendre a escoltar(-nos), a pensar(-nos) i a relacionar(-nos) per fer de les aules llocs habitables i de trobada. Habitar la sensibilitat com un espai col·lectiu entre l’art i l’educació.