Capítol Educación física creativa: hacia a una educación física de calidad para el siglo XXI a través de una pedagogía integrativa de la actividad física
RESUM CAPíTOL

En tant que el cos i les seves manifestacions motrius són el principal mitjà i camp d'estudi en l'educació física, el present capítol comença amb un breu recorregut sobre els principals paradigmes corporals en la història occidental. Acollint-se en un paradigma integratiu, subratlla seguidament les aportacions del treball de Damásio (2005), especialment quant al paper de les emocions en els processos cognitius. A partir d'aquí es posa en valor l'educació física com a matèria educativa fonamental per al desenvolupament integral de l'ésser humà, al mateix temps que s'exposa i critica el paper relegat que se li assigna en el currículum, així com el disseny anacrònic i esportivitzat d'aquest. Finalment, el text introdueix la proposta pedagògica «d'educació física creativa», que, d'una banda, convida a revisar i innovar constantment el propi currículum en relació activa amb el moment sociohistòric determinat; i, per una altra, desplega tota una sèrie de continguts i pràctiques que promouen l'activitat física en la seva complexitat biopsicosociomotriu. El capítol conclou precisament expressant la necessitat d'una revisió i renovació curricular que tingui en compte els estudis que ajuden a sostenir un paradigma corporal integratiu.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre

Aborda el desenvolupament del benestar i la millora de la salut des de diferents perspectives i àmbits (educació física, dansa, psicomotricitat, literatura, arts plàstiques i escèniques) amb l'objectiu d'oferir coneixements i recursos que permetin prendre decisions de manera autònoma i conscient davant diverses opcions de conductes saludables. A través dels diferents capítols es presenten propostes dirigides a promoure noves estratègies d'aprenentatge a partir de metodologies diverses, inclusives i sostenibles, orientades al desenvolupament d'una salut integral (física, mental, emocional, interior i social), prenent com a eix fonamental el coneixement del cos i del moviment.


Llibre disponible per capítols
INDICE