Capítol Educación física, valores éticos y resolución de conflictos: reflexiones y propuestas de acción
RESUM CAPíTOL

La pedagogía del conflicto se inserta dentro de la educación en valores como uno de sus pilares fundamentales. En las clases de educación física surgen, con relativa frecuencia, conflictos que se mueven en el terreno de lo real y que se ven influidos por factores afectivos, sociales y ecológicos propios del área. La actividad motriz, por tanto, posibilita educar en y desde el conflicto, a través de actuaciones tendentes a prevenirlo y a resolverlo mediante el diálogo. Al respecto, en este capítulo se plantean varias propuestas de acción pedagógica para la resolución de conflictos en las clases de educación física a través de la educación en valores.FORMATS DISPONIBLES
6,99 €
COL·LECIONS: Biblioteca de Tándem

Resum del llibre
 L’acció de conviure a l’escola consisteix en què uns alumnes puguin compartir amb altres aquest espai social, des d’uns codis normatius, així com evitar els conflictes ordinaris de l’aula. Per tant, els programes educatius cap a una educació en valors, han de recollir aquelles competències personals que permetin que l’alumnat participi d’aquest procés socioeducatiu. L’educació física, com a matèria que incideix en el desenvolupament integral del nostre alumnat, ha d’ajudar aquest desenvolupament ètic i social a partir d’unes activitats cooperatives que incideixin en la solidaritat, la justícia social, la tolerància o el diàleg, entre altres. Per això, tant als docents en general i de manera particular als educadors d’educació física, se’ls ofereix des d’aquest llibre pautes cooperatives sobre com resoldre els conflictes que sorgeixen a les aules, Aixa com activitats i estratègies metodològiques que ajuden a reflexionar als escolars sobre aquests comportaments, presentant criteris d’avaluació formativa que poden ajudar-nos a revisar si s’han obtingut aquestes competències cooperatives.

Llibre disponible per capítols
INDICE