Capítol Educación infantil: El uso educativo de canales de YouTube para personas con transtorno de la comunicación social
RESUM CAPíTOL

El projecte descrit en aquest capítol proposa utilitzar vídeos per treballar amb persones que pateixen el trastorn de la comunicació social (TCS), que es caracteritza per les limitacions en la competència comunicativa. Aquest dèficit pragmàtic afecta el desenvolupament de les relacions socials i el rendiment acadèmic. El comportament d’aquestes persones sovint no es correspon amb el context social, ni s’adequa segons la tipologia de cada persona o situació que se li presenti. El concepte és relativament nou; anteriorment, aquestes persones s’enquadraven dins d’altres trastorns que mostren símptomes similars. L’experiència aquí descrita té un doble objectiu: d’una banda, pretén descriure el comportament d’un individu perquè en el futur el diagnòstic sigui més precís; de l’altra, descriu el procediment que s’ha dut a terme perquè pugui usar-se com a base per a una intervenció més àmplia. S’ha intervingut des de diverses disciplines i s’ha creat ad hoc un canal de YouTube. Per a una persona que té dificultats de comunicació, un canal d’aquest tipus representa una oportunitat per repassar conceptes, paraules i moviments. El resultat ha estat un desenvolupament substancial en la capacitat fonològica i semàntica, i també comunicativa.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc