Capítol Educación infantil: Patrones interactivos para el desarrollo del lenguaje oral en educación infantil con el uso de TAC: sinergias escuela - familia co
RESUM CAPíTOL

El domini de l’expressió oral és un factor d’inclusió social. L’expressió oral per comunicar-se i per pensar s’aprèn. La gestió de l’espai comunicatiu i com elaborar textos orals determinen el desenvolupament d’aquesta competència. Les famílies inicien aquest ensenyament i després l’escola comparteix aquesta responsabilitat amb característiques diferencials no excloents. Al llarg del capítol, es presenta el programa HAPECO (Parlar: per pensar, per aprendre, per comunicar-se) des de l’ús de tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC), concretament la plataforma ClassDojo. Es pretén crear amb aquesta sinergies famílies-escola per al mutu coneixement del treball de classe i de casa en relació amb l’ensenyament del llenguatge oral. Es mostra el disseny del programa i la seva aplicació pilot al CEIP Pérez Galdós (Requejada, Cantàbria). Els objectius són: definir el concepte de comunitat d’aula; conèixer, definir i interioritzar les estratègies d’ensenyament de l’expressió oral; familiaritzar-se amb les TAC i el procediment que cal seguir en tallers presencials; mostrar el treball d’aula mitjançant el ClassDojo; compartir experiències i reflexionar sobre la pròpia actuació, i rebre avaluació formativa per millorar l’actuació educativa en expressió oral.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc