FORMATS DISPONIBLES
20,00 €
19,00 €
14,00 €
13,30 €
Resum del llibre
En els darrers anys ha anat canviant de manera accelerada la composició de l’alumnat de les nostres escoles. La immigració ha deixat sentir els seus efectes en unes aules que a diari han esdevingut més diverses i hem de tenir-ne en compte els matisos per dur a terme la nostra tasca docent. Aquest llibre reflexiona sobre aquells elements que acostumen a constituir-se en barreres a un ensenyament de les matemàtiques inclusiu, per a tots, sense distincions, i aprofita per proposar pràctiques pedagògiques que superen les exclusions sent, alhora, un punt d’inici per a la inclusió. Presenta, doncs, possibles alternatives d’actuació dins de l’aula i una visió de l’ensenyament matemàtic com a forma de crear vincles entre cultures, de lluitar per la convivència, per un ús crític reflexiu de la matemàtica, tant com a eina de saber com de lluita per la justícia social.