Capítol Educación no formal: Comunicación guiada como estrategia de intervención entre adolescentes bajo tutela y sus relaciones familiares
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol se centra en l’ajustament personal i les relacions familiars dels adolescents que es troben en acolliment residencial, concretament sota la tutela de la Diputació Foral de Guipúscoa. Per a això, es fa un test abans, durant i després de ser tutelats, que utilitza la comunicació guiada com a procés per analitzar a fons si les situacions de dolor tendeixen a oblidar-se o, per contra, s’accentuen. La metodologia emprada és mixta, amb la qual cosa s’utilitzen dades quantitatives i qualitatives. Finalment, s’arriba a la conclusió que, després de donar-se una comunicació guiada, es reaviven o es perceben de manera més realista els processos familiars, fins i tot els que estan institucionalitzats. De la mateixa manera, es pot apreciar que la presa de decisions en el nucli familiar d’aquests adolescents és escàs. Per això, futures recerques en l’àmbit sota acolliment residencial haurien de preveure diferents estratègies en relació amb la comunicació entre familiars i adolescents sota tutela.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc