Capítol Educación no formal: Técnicas de teatro aplicado en la enseñanza de español a migrantes chinos residentes en Madrid (identidad y emoción)
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, es presenta un estudi de cas en què s’analitza la implementació i l’impacte de l’aplicació de tècniques provinents del món del teatre a l’ensenyament de l’espanyol com a llengua de migració. L’estudi es va dur a terme en un curs inicial d’espanyol per a migrants xinesos residents a Madrid, amb focus en l’expressió de la identitat i l’emoció. Seguint una metodologia qualitativa, es descriuen i analitzen els diferents elements i eines dramàtiques i el seu impacte en la comprensió i producció en L2, i també en la creació d’un espai afectiu. Les conclusions apunten a l’eficàcia de la tècnica del Drama in Education com a eix vertebrador de les sessions, a més de la importància de la seqüenciació de les sessions, a partir d’estructures del teatre aplicat i la centralitat de la creació d’un espai afectiuFORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc