Capítol Educación primaria: La lengua minoritaria en los primeros pasos como facilitadora de la inclusión
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, s’ha analitzat l’ús del basc d’una estudiant mentre es realitzava una intervenció pedagògica basada en translanguaging. L’enfocament teòric adoptat ha estat el focus on multilingualism, el concepte central del qual és el translanguaging, i el qual qüestiona posicionaments anteriors com ara el fet d’estudiar diferents idiomes aïlladament. L’objectiu ha estat analitzar en profunditat el rol del basc com a mitjà d’inclusió per a una alumna d’origen estranger, centrant-se en l’ús i les actituds cap al basc. La recerca s’ha realitzat en un entorn en què el coneixement del basc és del 48,9 %, encara que la xifra de parlants és del 22,7 %. L’actuació s’ha dut a terme en una escola de primària del model D de la comunitat autònoma basca. S’ha monitorat el grup d’estudiants al qual pertanyia aquesta alumna durant dos anys escolars, començant a 5è. de primària i seguint amb les observacions a 6è. curs. La recerca s’ha basat en l’etnografia de l’aula i les dades obtingudes per mitjà d’observacions, qüestionaris i documentació han estat categoritzades i analitzades. Els resultats mostren el desequilibri de l’ús dels tres idiomes a l’hora de buscar la inclusió de l’alumna d’origen estranger, encara que, al principi, el basc fos una eina clau per a això. D’aquesta manera, la falta d’ús del basc per part de l’alumnat local també influeix en la inclusió de l’estudiant.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc