Capítol Educación primaria: Las prácticas pedagógicas educomunicativas en la integración de la escuela con la glocalidad
RESUM CAPíTOL

El tema abordat en aquest capítol és l’educomunicació, entesa com un enfocament epistemològic destinat a promoure la ciutadania i enfortir els ecosistemes d’educomunicació oberts i democràtics. Busquem aclarir el paper de les pràctiques de comunicació educativa en la integració de les agències de capacitació en l’espai institucional educatiu. Els nostres objectius van ser: revisar la literatura sobre educomunicació, reflexionar sobre les pràctiques i inventariar el coneixement col·lectiu dels participants. La revisió de la literatura va caracteritzar l’educomunicació com una epistemologia meridional, va indicar l’aparició d’una teoria de la comunicació educativa i va proporcionar un mètode de diagnòstic i anàlisi sociocomunicacional. L’enfocament metodològic va ser l’estudi de cas qualitatiu sobre un programa d’extensió realitzat el 2015 per una universitat brasilera. El programa va oferir tallers de producció audiovisual per a voluntaris d’organitzacions locals i estudiants de sisè a novè grau en una escola municipal de la ciutat de Florianópolis (el Brasil). Les dades provenen de la realització de dos grups focals amb nou estudiants i quinze entrevistes amb professionals involucrats en el programa. L’anàlisi es va realitzar a partir de sis categories ontològiques de socioanàlisi. Els resultats van assenyalar com a paper central de les PPE l’emancipació dels subjectes com a baules fonamentals d’articulació de les diferents agències de formació a l’escola.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc