Capítol Educación Secundaria: El apoyo del profesorado y el rendimiento en la asignatura de lengua castellana y literatura
RESUM CAPíTOL

La inclusió educativa implica valorar la presència, la participació i el rendiment de l’alumnat. El suport docent contribueix al rendiment acadèmic, per la qual cosa un major suport podria assegurar el principi d’equitat i igualtat d’oportunitats. L’estudi recollit en aquest capítol s’emmarca en un centre amb un alt percentatge d’estudiants en situació de desavantatge socioeconòmic i amb dificultats relacionades amb l’adquisició de la llengua. Es realitza una intervenció dirigida a millorar el rendiment per mitjà del desdoblament i l’actuació de dos docents en l’assignatura de llengua. L’objectiu consisteix a analitzar la relació entre el suport docent percebut i el rendiment. És un estudi quasiexperimental realitzat en un grup experimental (model A) i un altre control (model B/D). Es realitzen mesuraments a l’octubre (pretest) i maig (posttest). Per a l’avaluació del suport, s’administra el qüestionari HBSC-2006, i per al rendiment s’utilitzen les qualificacions. Participen 90 estudiants (model A) i 129 (model B/D) de 1r. d’ESO. L’alumnat que rep la intervenció percep un major suport i el seu rendiment en llengua millora. Es conclou que el suport influeix positivament en el rendiment de l’alumnat en situació de desavantatge.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc