Capítol Educación secundaria: Las terturias literarias dialógicas como estrategia de intervención en alumnado con dificultades comunitarias
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol pretén descriure la implementació d’una experiència pilot desenvolupada en un programa de qualificació professional inicial (PQPI) de la província de Bizkaia (comunitat autònoma del País Basc). Els PQPI tenen la finalitat de facilitar una formació bàsica i professional a l’alumnat que no ha aconseguit les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria, amb la qual cosa es garanteix l’oportunitat de prosseguir els estudis en els ensenyaments reglats, es fomenta una inserció laboral de qualitat i es contribueix en la seva inclusió social. A fi de facilitar i fomentar aquesta inclusió, específicament entre l’alumnat amb dificultats en la comunicació i l’expressió, s’ha dut a terme una experiència pilot d’implementació de tertúlies literàries dialògiques (TLD). Així doncs, durant un any acadèmic, s’han dut a terme TLD amb alumnat amb dislèxia, comunicació agressiva a l’aula, falta d’expressió i desconeixement de l’idioma vehicular del centre. Els resultats preliminars ens indiquen que, després de la intervenció, els nivells de solidaritat, empatia i autoconfiança han millorat, si bé hi ha una certa variabilitat entre l’alumnat. En relació amb la comunicació, s’ha observat una clara millora en la comprensió lectora i l’expressió oral, un augment de vocabulari, i també una clara millora en el desenvolupament de la capacitat argumentativa.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc