Capítol Educación universitaria: Creación de un instrumento dirigido al alumnado para analizar la actitud y la aptitud de su profesorado universitario online
RESUM CAPíTOL

La matriculació de persones amb discapacitat visual a la universitat online fa imprescindible garantir la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat web, per minimitzar les barreres que aquest alumnat pugui trobar. En aquest context, la pràctica docent és un dels elements més destacats en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest col·lectiu. La recerca que es presenta en aquest capítol se centra en l’estudi de l’actitud i l’aptitud del professorat universitari online, en matèria d’inclusió i accessibilitat, davant l’alumnat amb discapacitat visual, per mitjà de la creació i la validació per judici d’experts d’un qüestionari dirigit a l’alumnat universitari amb discapacitat visual.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre
Aquest llibre recull diverses experiències de recerca del camp de les pedagogies inclusives, d'una banda, i de la comunicació augmentativa i alternativa i les TIC com a mètode d'intervenció, d’una altra. Els diversos autors aporten la seva frescor i el seu coneixement científic en el camp de la recerca que ens ocupa a través de treballs nous i inèdits orientats a cobrir les necessitats de la població amb dificultats en l'expressió i la comunicació proporcionant vies d'anàlisi i propostes de millora en la intervenció educativa amb la intenció d'una inclusió socioeducativa real.

Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Pedagogías inclusivas: la comunicación aumentativa y alternativa
Parte II: La comunicación aumentativa y alternativa y las TIC como método de intervención: experienc