Capítol Educación y empleo
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol ens proposem analitzar la complexa relació entre els sistemes educatius i l’ocupació. En primer lloc, farem una reflexió global sobre l’evolució dels sistemes productius i el paper que ha tingut la institució escolar en aquesta evolució. En el segon bloc analitzarem en concret el paper de l’educació secundària en la incorporació dels joves al mercat de treball, tant per als que fracassen en aquesta etapa educativa com per als que circulen per les diferents vies postobligatòries. El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre
L’objectiu fonamental d’aquest llibre és desenvolupar en el professorat la mirada sociològica sobre els problemes educatius, de manera que aquesta pugui resultar-los útil en el seu treball docent. No es tracta, de cap manera, d’una mena d’introducció a la sociologia –ni tan sols a la sociologia de l’educació— per al professorat. Els vuit capítols que el componen aborden qüestions de rellevància substancial: la societat del coneixement, les relacions entre educació i feina, la participació de pares i mares en la gestió escolar, la vida a les aules, la posició del professorat a l’estructura social, els resultats escolars, el sexisme i l’escolarització d’immigrants i de les minories ètniques.

Llibre disponible per capítols
INDICE