Capítol Educación y juventud gitana. Datos para comprender la situación actual
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol, basant-se en els preceptes constitucionals del dret a l'educació i de l'obligatorietat de l'educació bàsica, s'articulen conceptes i s'ofereixen dades numèriques que fan referència a l'alumnat gitano. Hi ha moltes publicacions que apunten al seu desavantatge educatiu i és un fet que a causa de múltiples factors hi ha menys permanència d'aquest alumnat en el sistema educatiu. Els factors socioeconòmics són els més citats, en la majoria de les publicacions, com a causants de la falta d'èxit en el seu procés acadèmic, per sobre d'altres variables com la cultural. Això suposa un condicionant per a l'obtenció de titulacions acadèmiques i l'accés al món laboral. Els esforços formatius per pal·liar aquesta situació són destacables. Un exemple el trobem en els programes Promociona i Acceder, la trajectòria dels quals marca una evolució positiva cap a l'èxit educatiu i la inserció laboral de les persones gitanes que hi participen.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Al llarg de cinc capítols, un total de quinze autors i autores repassen, des de l'àmbit acadèmic (Universitat de Navarra i Universitat de Barcelona) i social (Federació d'Associacions Gitanes de Gaz Kaló i Fundació Secretariat Gitano), alguns dels reptes als quals s'enfronta la joventut gitana en l'entorn escolar i social. A partir d'aquí es descriuen qüestions per desfer i refer, sempre des d'una mirada inclusiva i basada en evidències, proposant línies de treball i mostrant experiències reals reeixides.


Llibre disponible per capítols
INDICE