Capítol Educar para la gestión alternativa de conflictos como vía de profundización de la democracia
RESUM CAPíTOL

El tractament dels conflictes escolars exigeix no sols programes de convivència i mediació en els centres, sinó un tractament integral dels conflictes que miri d’arribar a les causes que els generen. Això suposa tractar la violència directa i també les violències estructural i cultural. Qualsevol programa de convivència que vulgui ser eficaç ha de sortir dels murs dels centres escolars i implicar barris, ciutats i la societat. D’aquesta manera, l’escola es convertirà en el motor de democratització de la societat i d’educació en els valors bàsics que sustenten la vida democràtica, com ara la solidaritat, el respecte actiu i la llibertat. Aquest capítol analitza els conflictes escolars i proposa una sèrie d’estratègies per tractar-los.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €