Article Efectes d’ensenyar gramàtica integrada a l’escriptura de narracions
RESUM ARTICLE

Aquest article presenta els resultats de la implementació d’una unitat didàctica per ensenyar gramàtica i estructura textual de manera integrada a l’escriptura de narracions a sisè de primària. Es va realitzar una prova d’escriptura als estudiants abans i després de la intervenció, la mateixa que a un grup de control. El grup que va implementar la unitat didàctica va millorar significativament en l’ús de la puntuació i en el desenvolupament d’idees.

AUTORS
Sotomayor Echenique, Carmen / Coloma Tirapegui, Carmen Julia / Jéldrez San Martín, Elvira / Osorio Olave, Gabriela
ETAPES
TAXONOMIA


FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Revista Articles

Continguts de la revista
Monografia
Actualització i reflexió
Intercanvi
Idees pràctiques
Informacions