Capítol El alumnado argumenta si su papel en clase lo requiere
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol vol respondre als interrogants següents al voltant de l’argumentació per part de l’alumne, així com de l’important paper del professorat en aquest procés: Com s’han dissenyar tasques i ambients de classe que promoguin l’argumentació? És necessari ensenyar a argumentar formalment o val més que l’alumnat practiqui l’argumentació? És igual el disseny d’una classe que afavoreix l’argumentació i indagació al d’una classe constructivista?FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Adreçat al professorat que no es conforma només amb que els seus alumnes siguin capaços de donar les respostes adequades a les preguntes que els plantegen, sinó que a més a més persegueix que sàpiguen raonar-les. La formació de ciutadans capaços d’avaluar el coneixement i desenvolupar el pensament crític es veu potenciada així, al mateix temps que s’afavoreix el desenvolupament de les competències bàsiques i es contribueix a l’educació científica i ciutadana. El llibre presenta una estructura clara que a més de desenvolupar cadascuna de les idees que es plantegen ajuda a respondre preguntes com ara:? Què és l’argumentació? ?Quines dimensions del treball científic s’aprenen argumentant? ? Quin és el paper de les proves? ? Quins elements comprèn un argument? ? En què contribueixen les qüestions sociocientífiques als objectius de l’educació? ? Com dissenyar tasques de classe que promoguin l’argumentació? ? Quins criteris podem utilitzar per avaluar la qualitat de l’argumentació?

Llibre disponible per capítols
INDICE