Capítol El alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lengua escrita
RESUM CAPíTOL

El capítol presenta algunes de les implicacions de la concepció constructivista sobre l’alfabetització inicial per a l’atenció d’alumnes la dificultat principal dels quals en l’aprenentatge de la lectura i escriptura no és secundària a altres condicions de discapacitat. Ser coherent en l’àmbit de les dificultats amb els descobriments de la tradició empírica constructivista de l’aprenentatge de l’escriptura és una tasca necessària en l’àmbit de la psicopedagogia. Es considera que aquesta perspectiva aporta nous elements per a l’assessorament en aquest camp. Així doncs, es presenta un resum de les aproximacions més conegudes en les dificultats en la llengua escrita, es confronten aquestes aproximacions amb resultats de la investigació constructivista i s’ofereixen propostes per a l’avaluació de les dificultats i la intervenció que siguin coherents amb aquesta perspectiva.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje