Capítol El alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo
RESUM CAPíTOL

El capítol persegueix un triple objectiu. En primer lloc, proporcionar una visió actual de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID), a partir de la proposta de l’American Association on Mental Retardation (AAMR, 2002), que suposa, d’una banda, una concepció funcional i ecològica del desenvolupament i, de l’altra, atribuir als suports un paper decisiu per aconseguir una vida de qualitat. En segon lloc, facilitar un marc general i alguns instruments per a l’avaluació de l’alumnat amb DID, amb referència expressa a les possibilitats i límits de les escales d’intel·ligència i de conducta adaptativa. I, en tercer lloc, oferir algunes propostes per promoure el desenvolupament acadèmic i personal d’aquestes persones, fonamentalment a l’etapa escolar. Per acabar, s’ofereixen algunes consideracions per millorar l’atenció educativa i la qualitat de vida de les persones amb DID.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje