Capítol El alumnado con trastornos del espectro autista
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol mira el trastorn de l’espectre autista (TEA) des de l’entorn escolar. És a dir, des del que representa per als centres educatius la gestió dels processos de desenvolupament personal d’un alumnat que presenta unes importants barreres a l’aprenentatge i a l’educació. El capítol intenta posar-se en la pell dels professionals de l’educació que es plantegen com a principal objectiu ajudar el creixement personal de tots els alumnes, en un escenari educatiu que superi les diferents barreres personals. En el desenvolupament del text es comença fent un breu repàs de les idees generals sobre l’autisme, amb la finalitat de compartir amb el lector una visió global sobre el tema i abordar les necessitats concretes que experimenta l’alumnat amb TEA.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje