Capítol El alumnado con un entorno social desfavorecido. El trabajo social
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es desenvolupa la intervenció assessora del treballador o la treballadora social de l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) davant de les demandes que els centres docents fan al professional. Inicialment, s’ubica l’activitat i les funcions en el marc normatiu i institucional en què es treballa. S’utilitzaran tres exemples de diferents tipus de demandes per mostrar la forma d’actuació que es duu a terme, així com la seva planificació i disseny, on participen els diversos membres o agents socioeducatius que incideixen sobre l’alumnat i el seu entorn immediat, amb la finalitat de mobilitzar, en la mesura de les possibilitats, canvis o transformacions de les circumstàncies de l’alumne i del seu entorn (família, escola, altres espais de socialització).FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje