Capítol El alumnado en su condición de menor
RESUM CAPíTOL

L’alumnat, jurídicament, té la condició de ser menor d’edat (no ha complert els 18 anys), a excepció dels que cursen ensenyaments postobligatoris. Aquesta condició de menor implica tot un conjunt de normes que atorguen als alumnes una protecció especial per part de tothom i, especialment, els docents i altres professionals dedicats a tasques educatives. Aquest capítol tracta diverses situacions no estrictament escolars però que es poden produir als centres amb relació a l’alumnat menor d’edat, i proposa línies d’actuació basades en la normativa en aquest sentit i en l’experiència acumulada en la tasca d’assessorament als directius de centres.FORMATS DISPONIBLES
3.99 €