Capítol El alumnado en su condición de menor
RESUM CAPíTOL

L’alumnat, jurídicament, té la condició de ser menor d’edat (no ha complert els 18 anys), a excepció dels que cursen ensenyaments postobligatoris. Aquesta condició de menor implica tot un conjunt de normes que atorguen als alumnes una protecció especial per part de tothom i, especialment, els docents i altres professionals dedicats a tasques educatives. Aquest capítol tracta diverses situacions no estrictament escolars però que es poden produir als centres amb relació a l’alumnat menor d’edat, i proposa línies d’actuació basades en la normativa en aquest sentit i en l’experiència acumulada en la tasca d’assessorament als directius de centres.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Acción Directiva

Resum del llibre
La realitat, cada vegada més complexa, dels nostres centres educatius exigeix als seus equips directius disposar d’unes pautes d’actuació clares i concises que serveixin d’orientació en els casos múltiples que es presenten en la gestió diària. Aquest llibre està concebut com una guia pràctica d’ajuda a la funció directiva, un lloc on poden recórrer en el moment necessari. Els temes tractats han estat seleccionats entre aquells que, amb més freqüència i entitat, es presenten mes problemàtics en el treball diari dels directors als centres educatius: aspectes legislatius bàsics que convé conèixer; el professorat, la llibertat de càtedra, l’exercici del dret de vaga, la responsabilitat civil i penal; les relacions paternofilials i les seves repercussions en l’àmbit escolar; els drets i els deures dels alumnes, la convivència i la mediació; l’ensenyament de la religió; les actuacions, els tràmits i les gestions en casos d’accidents escolars; la condició jurídica del menor; el maltractament i l’assetjament escolar; la gestió administrativa i acadèmica, etc. 

Llibre disponible per capítols
INDICE