Capítol El alumnado extranjero y de nueva incorporación
RESUM CAPíTOL

El descobriment del diàleg entre els alumnes i el centre posa de manifest la necessitat de tots d’entendre’s. L’equip assessor és observador acompanyant i aporta elements per al judici, la reflexió i la decisió conjunta, des de la convició que entenent més bé les situacions modificarem i millorarem les actuacions. La intervenció vol ser respectuosa, acurada i rigorosa amb el context, així com en la seva reflexió i els seus judicis. A partir de la reflexió sobre la temàtica del capítol, es proposa el procés d’elaboració de pla d’actuació assessor, en el qual l’avaluació és una part integrant de l’acció. La descripció de l’organització de la resposta al centre es dona en clau d’enriquiment del diàleg inicial, en què tots cooperen amb interessos comuns.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje