Capítol El alumnado y el trabajo de la lengua oral
RESUM CAPíTOL

El contingut d’aquest capítol es distribueix en dues parts. A la primera s’ofereix una visió de la llengua oral que exposa unes claus que ajuden a entendre el treball de la llengua oral no com una activitat més o una cosa afegida a les tasques escolars, sinó com un element integrat i integrador de la totalitat dels aprenentatges i que contribueix en gran manera a l’objectiu de la inclusió de l’alumnat a l’escenari educatiu. A la segona part se suggereixen activitats com la conversa, l’assemblea, el debat-col·loqui i l’exposició oral, que, sense el menor ànim de reduir a aquestes les possibilitats de desenvolupar la llengua oral a l’aula, constitueixen un bon punt de partida en l’adquisició de les competències comunicatives i lingüístiques.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: El asesoramiento psicopedagógico
II Parte: Los escenarios educativos
III Parte: La práctica educativa
IV Parte: Los escenarios educativos específicos
V Parte: El alumnado con barreras a la comunicación y al aprendizaje