Capítol El alumno dentro del grupo
RESUM CAPíTOL

Per avançar cap a una educació inclusiva, tots els alumnes han de participar de la vida de l’aula i tots els mestres, sense distinció, han d’anar aprenent a tenir en compte la diversitat i, progressivament, anar introduint metodologies més diversificades i inclusives. Amb aquesta finalitat, cal donar respostes més personals als alumnes amb més dificultats per participar de la vida de l’aula. Aquest capítol se centra en la importància d’atendre els alumnes de manera personalitzada, d’acord amb les seves necessitats, i dins de l’aula, i ofereix algunes orientacions pràctiques per dur a terme plans personalitzats i un seguiment adequat de l’alumne amb necessitats educatives especials.FORMATS DISPONIBLES
5,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
A partir de la perspectiva sistèmica de la comunicació i les relacions, destaca i posa en relleu els aspectes emocionals, afectius i relacionals –sovint poc reconeguts– que influeixen, condicionen i en certs casos interfereixen en la millora i el canvi de l’alumne i de l’acció educativa. La perspectiva sistèmica, per la qual opta, assegura poder analitzar el centre globalment, tot dirigint la mirada tant a l’escola (institució), com a l’aula (lloc on es desenvolupen els processos d’ensenyament i aprenentatge), i als alumnes (en especial, aquells amb més dificultats). En conseqüència, s’indaga en el que pensen els mestres, els especialistes, l’equip directiu, els pares i els professionals externs al centre. Les seves veus, els seus dubtes i comentaris aporten autenticitat a aquest relat. En conjunt, l’obra aporta criteris, orientacions i un ventall molt ampli d’instruments (guions, qüestionaris, etc.) que d’una manera singular, valenta, innovadora i suggeridora aposta per la construcció d’escoles més compromeses a oferir a tot l’alumnat oportunitats per aprendre i desenvolupar-se com a persones.

Llibre disponible per capítols
INDICE