Capítol El análisis colectivo de la práctica como iniciación a la práctica reflexiva
RESUM CAPíTOL

L’anàlisi col·lectiva de la pràctica pot constituir un entrenament per a la pràctica reflexiva solitària o en equip pedagògic. Partint d’aquesta idea, aquest capítol aborda la situació d’un mètode de formació que parteix de la pràctica i proposa un retorn reflexiu; tot en un esforç els efectes de formació del qual s’esperen per a la transformació de la identitat de l’ensenyant, així com de mobilització en una dinàmica de canvi cap a la pràctica reflexiva de la mateixa acció docent.FORMATS DISPONIBLES
4.99 €