Capítol El análisis crítico de los medios de comunicación es una necesidad ética y educativa en todos los niveles formativos
RESUM CAPíTOL

La interpretació i l’anàlisi dels mitjans de comunicació poden tenir el seu espai en els nivells més bàsics de l’escola? Quina classe de beneficis educatius ens ofereix l’anàlisi crítica de la comunicació? Com s’han de plantejar aquest tipus d’activitats? Aquests són alguns dels interrogants que es plantegen i als quals es respon en aquest capítol.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.


Llibre disponible per capítols
INDICE