Capítol El análisis de la interacción educativa como un proceso discursivo por el que se construyen significados
RESUM CAPíTOL

En un acostament progressiu al context educatiu de l’escola, en aquest capítol s’han analitzat algunes descripcions específiques sobre els processos que es produeixen en l’escenari escolar. L’estudi directe del context natural de l’aula i la investigació centrada en el discurs educacional són relativament recents, tot i que el llenguatge i la comunicació són els ingredients bàsics dels processos d’ensenyament i aprenentatge. Partint de l’extens conjunt d’investigacions sobre la interacció educativa i la construcció del coneixement a l’aula, aquest capítol se centra en els estudis relatius al discurs escolar.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €