Capítol El análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC: una perspectica constructivista
RESUM CAPíTOL

Aquest capítol recull la proposta d’un model d’avaluació de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge en què intervenen les TIC, una manera d’entendre la qualitat basada en la concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar. Sota la perspectiva constructivista, aquest model es basa en la valoració de la qualitat de l’activitat conjunta que professors i alumnes acompleixen a l’aula. El capítol presenta la interactivitat i els mecanismes d’influència educativa com a focus per a l’anàlisi dels processos d’ensenyament i aprenentatge, així com alguns plànols i dimensions necessaris per analitzar la seva influència en entorns educatius en què participen les TIC.FORMATS DISPONIBLES
3,99 €
COL·LECIONS: Critica y Fundamentos

Resum del llibre
L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: La calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC
II Parte: Analizando la calidad educativa de la enseñanza y el aprendizaje con TIC: dimensiones, ind
III Parte: Recursos y fuentes documentales