Capítol El análisis didáctico como herramienta en la formación inicial y continua de profesores de matemática
RESUM CAPíTOL

El disseny i la implementació de cursos de formació de professors de matemàtiques és el nostre focus d’atenció de fa més d’una dècada. Producte d’això, hem fet arrelar elements que enrobusteixen els processos formatius, un dels quals és l’anàlisi didàctica proposada per un grup d’investigadors espanyols en la dècada dels 90. Aquest treball mostra les virtuts que ofereix aquesta eina per enfortir la formació de professors. Duem a terme un estudi qualitatiu de dos casos: en la formació inicial, des de l’anàlisi didàctica sobre fraccions, i, en la formació contínua, a través de l’anàlisi didàctica sobre equacions de primer grau. Focalitzem l’anàlisi en el contingut matemàtic, la demanda cognitiva de les tasques proposades i la coherència entre la tasca i la meta proposada. Els resultats mostren que els docents i futurs docents aprofundeixen en el contingut matemàtic i les limitacions d’aprenentatge, abans de dissenyar i implementar tasques matemàtiques d’una classe, la qual cosa porta implicacions en la qualitat de la planificació i implementació. Comprendre el rol que ha pres l’anàlisi didàctica en la formació permet dissenyar cursos més adients a cada realitat, de manera que es millora la qualitat de l’acompliment docent.FORMATS DISPONIBLES
5,15 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

«Los trabajos reunidos en este libro son de particular interés como material de apoyo para procesos formativos en didáctica de la matemática, permitiendo el contacto con temas de estudio actuales a aquellos que se preparan en la formación inicial para ejercer el papel de profesores de matemática, como para aquellos profesores que, ya en servicio, pretenden profundizar sus conocimientos. También son útiles a los propios formadores, proporcionando oportunidades de reflexión y desarrollo de sus prácticas formativas» (João Pedro da Ponte, Lisboa).


Llibre disponible per capítols
INDICE