Capítol El aprendizaje basado en proyectos y el desarrollo de las competencias calve: La adquisición de la competencia digital y la competencia comunicativa e Ciudadanía, sostenibilidad e innovación geográfica ante los desafíos educativos de la sociedad
RESUM CAPíTOL

La innovació educativa és una exigència de la societat del coneixement que comporta una sèrie de canvis socials i laborals que afecten l’educació. En aquest sentit, el model de l’aprenentatge per projectes constitueix un instrument eficaç per a l’adquisició de les competències clau necessàries per al desenvolupament personal, social i professional. Aquest capítol analitza com el projecte «Nosaltres proposem!» s’inscriu dins de la rúbrica de l’aprenentatge basat en projectes i com aquest model es connecta amb l’enfocament de l’aprenentatge per competències, especialment de les competències digital i lingüística.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

Aquest llibre és fruit del treball del grup d’investigació MULTIEDU de la Facultat d’Educació, Universitat de Castella-la Manxa, i de tots i cadascun dels participants en el projecte «Nosotros proponemos» a Ciudad Real.

Aquest projecte educatiu pretén respondre, des de l’educació, a la dinàmica de la globalització i la societat del coneixement, que implica transformar tant els processos d’aprenentatge, com l’interior de les institucions educatives a la llum de les noves maneres d’aprendre.

Aquest treball suposa la primera reflexió teoricopràctica del projecte, i aporta a més a més les experiències del desenvolupament del projecte a Espanya, amb la finalitat que serveixi de base per a altres ciutats que vulguin participar d’aquesta iniciativa.


Llibre disponible per capítols
INDICE
Parte I: Principios y base metodológica
Parte II: Innovación educativa en el proyecto «¡Nosotros proponemos!»
Parte III: Ciudad y educación. La participación de las administraciones públicas en el proyecto
Parte IV: Experiencias educativas del proyecto «¡Nosotros proponemos!» en Ciudad Real
Parte V. Resultados estadísticas y conclusiones del proyecto «¡Nosotros proponemos!» en Ciudad Real