Capítol El aprendizaje cooperativo en la Universidad de Girona
RESUM CAPíTOL

El 2009, l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona va impulsar la creació de diverses xarxes d’innovació docent (XID). Aquestes xarxes agrupen professors de disciplines diverses que volen compartir experiències relatives a l’aplicació d’innovació docent. Una d’aquestes és la que es refereix a l’aplicació de la metodologia activa basada en l’aprenentatge cooperatiu (XIDAC). Es compon de professors que utilitzen aquest mètode d’aprenentatge durant el disseny, la implementació i l’avaluació de la docència a la universitat. En aquest capítol, es descriuen de forma resumida les línies de treball i recerca de la XIDAC al llarg d’aquests últims anys, els objectius, els estudis i les recerques que s’han dut a terme fins avui dia. Amb això es volen donar a conèixer una sèrie de recerques clau que defineixen la recerca capdavantera de la XIDAC en els últims anys, i també els elements imprescindibles per dissenyar i implementar l’aprenentatge cooperatiu a les aules de la universitat. Finalment, es fa referència a les perspectives de futur i a les línies de recerca a desenvolupar per part de la XIDAC (Universitat de Girona).FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE