Capítol El aprendizaje cooperativo es también un contenido que hay que enseñar.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol s’aborda l’ensenyament sistematitzat per treballar en equip. El treball en equip no tan sols és un recurs per ensenyar, sinó que també és un contingut més que els alumnes han d’aprendre, que els docents han d’ensenyar igual que s’ensenyen altres continguts curriculars. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE