Capítol El aprendizaje cooperativo es una forma de educar para el diálogo, la convivencia y la solidaridad.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol parlarem del treball en equips cooperatius com a marc ideal per aprendre a dialogar, conviure i ser solidari. Si descobrim això i ho constatem en la pràctica docent, segurament serem més persistents i constants a l’hora d’estructurar de manera cooperativa l’aprenentatge a l’aula, malgrat les dificultats i problemes que comporta. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE