Capítol El aprendizaje cooperativo facilita y potencia el desarrollo de algunas competencias básicas.
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol parlarem del potencial del treball cooperatiu per al desenvolupament de les competències bàsiques. Treballant en equip dins de la classe s’aprenen moltes més coses de les que inicialment pretenem ensenyar. No tan sols es desenvolupen habilitats relacionades amb la competència social i ciutadana en general, i el treball en equip en particular, sinó moltes d’altres de relacionades amb les competències comunicatives i metodològiques. Al final del capítol es mostren diversos exemples que es poden aplicar en la pràctica educativa, així com una selecció de bibliografia documentada relacionada.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Ideas Clave

Resum del llibre
Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com dur-lo a la pràctica. Es tracta de fomentar i donar recursos per afavorir l’organització de les tasques acadèmiques en règim d’interacció cooperativa, lluny de tendències individualistes i competitives. L’aprenentatge cooperatiu esdevé així un recurs indiscutible per atendre la diversitat dels estudiants, des d’un enfocament inclusiu en un sentit ampli, és a dir, sense excloure ni classificar ningú segons la seva capacitat o el seu rendiment.


Llibre disponible per capítols
INDICE