Capítol El aprendizaje cooperativo: ¿qué pasa si...?
RESUM CAPíTOL

La implementació de l’aprenentatge cooperatiu (AC) en l’àmbit universitari ha tingut lloc al nostre país bàsicament en els últims vint anys i, al llarg d’aquest temps, s’han pogut verificar de manera progressiva les bondats d’aquest conjunt de metodologies docents basades en l’aprenentatge actiu dels estudiants mitjançant el treball en petits grups degudament estructurats per fer tasques que els condueixin a l’aprenentatge. A més d’aquestes bondats, l’experiència també ens ha aportat una llista d’inconvenients i de dificultats. La múltiple literatura que s’ha publicat en aquest període, com a conseqüència de la implantació d’aquestes metodologies, fa sistemàticament èmfasi en les bondats, però és poc profusa a l’hora d’assenyalar alguns problemes que comporta la seva utilització. En aquesta aportació es pretén, sense ànim d’exhaustivitat, tractar algunes de les dificultats més assenyalades.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Análisis y Estudios / Ediciones universitarias

Resum del llibre

La utilització de la metodologia d'aprenentatge cooperatiu a l'aula universitària ha estat i és objecte de reflexió constant per part del professorat universitari. Ha arribat el moment de promoure la participació i el gaudi de l'aprenentatge cooperatiu a les aules universitàries, si volem crear espais vivencials impregnats d'aprenentatge i creativitat. Per a això és imprescindible preparar el professorat perquè contextualitzi tant els problemes com les possibles solucions de la intervenció educativa d'ensenyament i aprenentatge.

En aquest llibre es presenta una mostra significativa de diferents estudis sobre l'aprenentatge cooperatiu des de diverses universitats.


Llibre disponible per capítols
INDICE