Capítol El aprendizaje creativo es de carácter transversal
RESUM CAPíTOL

L’aprenentatge creatiu no és una qüestió de sabers parcel·lats, sinó que es construeix per mitjà de la integració disciplinària. Tampoc el duen a terme els individus aïlladament, sinó que implica i compromet uns quants agents educatius i socials. L’aprenentatge creatiu és de caràcter transversal, ja que afavoreix l’establiment de connexions entre diferents disciplines i àrees de coneixement, així com el treball conjunt entre professors i alumnes. Els projectes i els recursos de caràcter interdisciplinari que s’han desenvolupat en l’àrea d’educació artística han contribuït especialment al foment de l’aprenentatge creatiu en les diferents etapes escolars, així com han permès adaptar el currículum a l’experiència, les expectatives i els interessos de l’individu i de la comunitat.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €