Capítol El aprendizaje creativo no es una cuestión de género
RESUM CAPíTOL

La presència de les dones als espais universitaris i empresarials cada cop és més gran. La seva participació en la producció científica, política, artística i tecnològica és un fet. No obstant això, les discriminacions persisteixen i, conseqüentment, en aquesta societat global del coneixement hi continua existint un model dominant. En aquest sentit, les professores i professors hauran d’eliminar qualsevol vestigi sexista no sols a l’hora d’impartir els continguts de la matèria, sinó també en les actituds que mostren i que són fruit, tot sovint, de la societat on vivim. Les estratègies creatives afavoreixen la igualtat entre els sexes perquè l’aprenentatge creatiu no és una qüestió de gènere.



FORMATS DISPONIBLES
4,99 €