Capítol El aprendizaje creativo no es una cuestión de género
RESUM CAPíTOL

La presència de les dones als espais universitaris i empresarials cada cop és més gran. La seva participació en la producció científica, política, artística i tecnològica és un fet. No obstant això, les discriminacions persisteixen i, conseqüentment, en aquesta societat global del coneixement hi continua existint un model dominant. En aquest sentit, les professores i professors hauran d’eliminar qualsevol vestigi sexista no sols a l’hora d’impartir els continguts de la matèria, sinó també en les actituds que mostren i que són fruit, tot sovint, de la societat on vivim. Les estratègies creatives afavoreixen la igualtat entre els sexes perquè l’aprenentatge creatiu no és una qüestió de gènere.FORMATS DISPONIBLES
3,43 €