Capítol El aprendizaje creativo se desarrolla a lo largo de la vida
RESUM CAPíTOL

Un aprenentatge creatiu ha de contribuir a l’aprenentatge autònom i personalitzat. El sistema educatiu ens ha de capacitar per a la vida quotidiana i ha de potenciar la satisfacció permanent d’experimentar i assajar coses noves. Per tant, cal dissenyar programes de formació en funció de propostes metodològiques innovadores en les quals la creativitat i l’autoestima condueixin i impulsin la idea que l’aprenentatge creatiu es desenvolupa al llarg de la vida.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €