Capítol El aprendizaje de contenidos escolares y la adquisición de competencias
RESUM CAPíTOL

El punt de partida d’aquest capítol són les necessitats formatives en la nova cultura de l’aprenentatge: coneixements, capacitats i conseqüències. Al voltant d’aquest tema, s’aborda el desenvolupament de competències mitjançant l’aprenentatge de continguts, així com els diferents tipus de continguts que podem trobar al currículum (verbals, procedimentals i actitudinals). El capítol acaba amb un apartat d’activitats i fonts documentals i recursos.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Formación del Profesorado. (Máster Secundaria)

Resum del llibre

Aquest volum tracta dels processos d’aprenentatge que tenen lloc a les institucions i a les aules d’educació secundària, i la seva finalitat és servir de suport a l’adquisició i el desenvolupament de les competències associades al coneixement dels aprenents i dels processos d’aprenentatge, així com facilitar la utilització d’aquests coneixements per planificar i dur a terme un ensenyament afavoreixi l’aprenentatge. De la mateixa manera que succeeix amb els altres tres volums de caràcter general, els temes i les qüestions dels que s’ocupa no estan associats de manera exclusiva o prioritària a una especialitat concreta, sinó que estan presents a totes elles, i per a totes elles han de ser de gran utilitat i rellevància.


Llibre disponible per capítols
INDICE