Capítol El aprendizaje de la lengua
RESUM CAPíTOL

En aquest capítol es tracten els elements que diferencien la llengua oral de l’escrita i la  influència que té la dimensió social de la llengua a l’escola. Així mateix, es reflexiona sobre l’aprenentatge i el desenvolupament de la llengua i sobre quan és el moment oportú per aprendre a llegir. Tot això es desenvolupa amb una concepció moderna de l’aprenentatge verbal i de la lectoescriptura, analitzant la diferència entre ensenyar a llegir i alfabetitzar, mostrant diversos mètodes per aprendre a llegir i escriure i reflexionant, també, sobre l’aprenentatge de la llengua a les etapes infantil, primària i secundària.FORMATS DISPONIBLES
4,99 €
COL·LECIONS: Graó Educación

Resum del llibre
Un manual de didáctica de la lengua para el profesorado de enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años). Con una perpectiva moderna, global y práctica y un lenguaje coloquial, responde a preguntas como éstas: ¿Cuáles son los objetivos y los contenidos del área de lengua en tercero? ¿Y para el ciclo 14-16 años? ¿Qué procedimientos, qué conceptos y qué valores puedo trabajar en clase? ¿Qué relación tiene con el proyecto lingüístico de centro? ¿Qué papel tiene la literatura, la sociolingüística o los medios de comunicación en la clase de lengua? ¿Con qué técnicas puedo trabajarlos?


Llibre disponible per capítols
INDICE
I Parte: Planteamiento general
II Parte: Objetivos y contenidos